Paweł Tkaczyk


---

vod

vod

 • (0:22:45) prof. dr hab. Andrzej Horban: Covid-19 – klinika, diagnostyka, leczenie.
 • (0:37:49) prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osłuch: Szczepionka przeciw SARS-CoV-2- czy i kiedy?
 • (0:36:34) dr n. med. Magdalena Korwin: Okolica oka okiem okulisty – możliwości zastosowania toksyny botulinowej, wypełniaczy oraz stymulatorów tkankowych we wskazaniach medycznych oraz estetycznych.
 • (0:20:04) dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska: Jaskra zamykającego się kąta - co wiemy, czego się możemy spodziewać, a praktyka kliniczna - na podstawie serii przypadków.
 • (0:20:42) dr n. med. Adrian Smędowski: Plejotropowe działanie leków przeciwjaskrowych – miejsce prostaglandyn w nowoczesnej terapii jaskry.
 • (0:12:57) dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka: Korzyści z leczenia chorych na jaskrę farmakoterapią bez konserwantów.
 • (0:46:54) prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, lek. Elżbieta Jadowska: Wartości płynące z ostatnich innowacji w okulistyce, z perspektywy chirurga i pacjenta - debata.
 • (0:21:44) prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło: Nowe możliwości postępowania w chorobach powierzchni oka - zastosowanie niesteroidowych lekowych przeciwzapalnych.
 • (0:10:23) lek. Katarzyna Samelska: Nagłe obuoczne zamknięcie kąta przesączania z towarzyszącą przejściową krótkowzrocznością jako działanie uboczne doustnych leków hipotensyjnych.
 • (0:15:37) dr n. med. Monika Udziela: Zapalenie brzegów powiek- aktualny stan wiedzy i metody terapeutyczne.
 • (0:29:36) dr hab. n. med. Justyna Izdebska: Rola fluorochinolonów nowej generacji w profilaktyce i leczeniu chorób oczu.
 • (0:10:24) prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz: Anty-VEGF w leczeniu retinopatii cukrzycowej - "plusy dodatnie i plusy ujemne".
 • (0:20:01) prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło: Czekać czy leczyć pacjentów z początkową retinopatią cukrzycową - punkt widzenia okulisty.
 • (0:14:52) dr hab. n. med. Przemysław Pawłowski: Prezentacja i możliwości technologii głębokiego uczenia (AI) w OCT marki Canon, w chorobach siatkówki.
 • (0:10:21) dr hab. n. med. Justyna Izdebska: Ocena zmian paramentów określających stan powierzchni oka po zastosowaniu preparatów suplementujących frakcję lipidową filmu łzowego.
 • (0:12:34) dr n. med. Piotr Woźniak: Zaburzenia frakcji lipidowej filmu łzowego - wybrane metody terapeutyczne wg TFOS Dry Eye WorkShop II (TFOS DEWS II™) i wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – update 2020.
 • (0:09:56) prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon: Rak z komórek Merkla.
 • (0:13:18) prof. dr hab. Wojciech Lubiński: Wrodzona zaćma błoniasta w przebiegu przetrwałego unaczynienia płodowego.
 • (0:09:21) dr hab. n. med. Piotr Loba: Fiksacja gałki ocznej do okostnej oczodołowej z zastosowaniem implantu Tutopatch jako metoda leczenia całkowitej oftalmoplegii.
 • (0:15:40) dr Ludmila Popowska: Zastosowanie implantów w schorzeniach tylnego odcinka gałki ocznej. Wyniki pooperacyjne.
 • (0:12:43) dr n. med. Agnieszka Piwowarczyk: Retrospektywna ocena etiologii zapaleń wnętrza gałki ocznej u pacjentów leczonych w SPKSO w latach 2013-2018.
 • (0:11:27) dr n. med. Wojciech Maruszczyk: Jednostronne makrotętniaki tętnicy siatkówki z podejrzeniem choroby Coasta oraz podejrzeniem obuocznej retinopatii u 15-letniego chłopca – opis przypadku.
 • (0:08:43) dr n. med. Juliusz Chorążewicz: Uraz oczodołu o złożonym mechanizmie.
 • (0:06:47) dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka: Ptoza u młodej dorosłej osoby- zastanów się zanim zoperujesz.
 • (0:10:21) dr n. med. Agnieszka Piwowarczyk: Sildenafil - lekarstwo czy wyrób medyczny? (opis przypadku powikłań ocznych).
 • (0:22:02) prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz: Powikłania okulistyczne cukrzycy okiem diabetologa.
 • (0:07:25) dr n. med. Mariusz Falkowski: Niebezpieczne związki- HIV, kiła i oko.
 • (0:06:40) prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka: Wszczep wtórny soczewki u pacjenta z rogówką olbrzymią.
 • (0:24:26) prof. dr hab. Irena Walecka: Dysmorfofobia choroba znana i nieznana.
 • (0:14:53) prof. dr hab. Anna Machalińska: Przeszczepy błony Descemeta jako złoty standard w chirurgii warstwowej tylnej - doświadczenia własne.